• Enrollment

  738

 • School Code

  089

QTM

Quitman Street School

Lakay Pan ki Fyè yo

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Misyon Quitman Street School se founi yon pwogram edikasyon bonjan kalite ki idantifye pakèt kapasite, orijin, bezwen, ansanm ak enterè elèv nou yo. Pandan n ap kontinye chèche ekselans san rete, nou pral ankouraje ak enspire elèv yo pou yo kapab devlope konpetans pou rezònman kritik epi n ap bay elèv nou yo jarèt pou yo kapab rive reyisi lè yo gradye ak pi devan toujou.

Unique Fact

N ap fè tout sa nou kapab pou n rive reponn ak bezwen timoun nan ann antye. Elèv yo patisipe nan art pèfòmans yo chak jou.

School Information

 • Principal

  Dr. Courtney R. Johnson

 • Address

  21 Quitman Street
  Newark, NJ 07103

 • Phone Number

  973-733-6947

 • Parent Liaison

  Stephanie Ruff
  sruff@nps.k12.nj.us

 • School Hours

  8:25 am - 2:55 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Ble
  Anba: Kaki

 • Before School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Kòmansman: 7:45 AM
  Pri: Lekòl

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 6:00 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 85 K: 133
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
96%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
94% 17%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
13 11:1 71% 91% 40%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data