• Enrollment

  727

 • School Code

  099

Roberto-Clemente-Logo

Roberto Clemente Elementary School

Kontstwi yon Baz ki D.J.A.N.M (S.T.R.O.N.G.)

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Lekòl la vize konstwi yon baz ki D.J.A.N.M (S.T.R.O.N.G.) pou lidè, travayè ansanm ak sitwayen pwodiktif pou demen yo. Pou nou kapab rive reyalize vizyon nou an, Roberto Clemente Elementary School te mete yon seri sistèm an plas pou asire ke kolaborasyon ki fèt ant tout aksyonè bay siksè pou tout moun. Objektif anyèl lekòl la se ogmante prezans elèv yo, reyisit akademik yo ansanm ak kwasans sosyal emosyonèl yo.

Unique Fact

N ap fè lekòl nou an rive nan klas 8yèm ane! N ap gradye premye klas 8yèm ane nou an nan ane 2023 a!

School Information

 • Principal

  Dr. Claudio Barbaran

 • Address

  257 Summer Avenue
  Newark, NJ 07104

 • Phone Number

  973-268-5291

 • Parent Liaison

 • School Hours

  8:25 am - 2:55 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Nwa, Lò
  Anba: Nwa, Kaki

 • Before School Options

  Okenn yo pa ofri nan lekòl sa a

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 3:05 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 23 K: 99
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
61%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
95% 7%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
19 13:1 60% 93% 38%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data