• Enrollment

  838

 • School Code

  145

LouiseASpencer

Louise A. Spencer Elementary School

Yon kominote aprenan pou tout lavi k ap chèche fè reyisit

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Nan Louise A. Spencer, n ap transfòme kominote nou an pandan n ap ankouraje yon santiman fyète ak responsablite lakay elèv nou yo, pandan n ap kreye yon seri fiti jenerasyon lidè ki pral fleri antanke sitwayen ki responsab nan kominote global la.

Unique Fact

Louise A. Spencer se yon lekòl art pèfòmans miltikiltirèl ki desèvi elèv edikasyon jeneral, Bileng ak elèv ki gen bezwen espesyal yo.

School Information

 • Principal

  Karla Venezia

 • Address

  66 Muhammad Ali Avenue
  Newark, NJ 07108

 • Phone Number

  973-733-6931

 • Parent Liaison

 • School Hours

  8:25 am - 2:55 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Wouj
  Anba: Nwa

 • Before School Options

  Pri: Gratis
  Klas: PK-2
  Lè Kòmansman: 8:00 AM
  Pri: Lekòl

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 5:30 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 38 K: 101
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
87%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
91% 28%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
15 12:1 59% 89% 40%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data