• Enrollment

  493

 • School Code

  014

SalomeUrena-Logo

Salomé Ureña Elementary School

Fè Espak epi Briye, Sa Se Moman pou Ansèyman ak Aprantisaj

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Nan Salomé Ureña Elementary School, chak manm anplwaye ansanm ak aksyonè anbrase chanjman pou timoun nan ann antye nan yon anviwònman ki divèsifye sou plan kiltirèl pandan y ap prepare CHAK elèv pou yo kapab reyisi nan edikasyon siperyè, karyè, lavi ak pou yo rive patisipe nan yon anviwònman global. Tout elèv ki nan Salome Ureña Elementary School pral An Sante, An Sekirite, Angaje epi Y Ap Mete yo an Defi!

Unique Fact

N ap fè lekòl nou an rive nan klas 8yèm ane. Premye klas 8yèm ane nou an ap gradye nan lane 2023 a!

School Information

 • Principal

  Liana Rodriguez

 • Address

  284 First Avenue
  Newark, NJ 07107

 • Phone Number

  973-412-1171

 • Parent Liaison

  Gabriela Arango
  garango@nps.k12.nj.us

 • School Hours

  8:25 am - 2:55 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Ble Maren
  Anba: Kaki

 • Before School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Kòmansman: 7:20 AM
  Pri: Lekòl

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 5:30 PM
  Pri: Lekòl

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 30 K: 92
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
88%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
95% 10%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
17 11:1 38% 74% 32%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data