• Enrollment

  614

 • School Code

  062

ChancellorAvenueSchool-Logo

Chancellor Avenue Elementary School

Kominote Chanselye a gen "Fyète Fokon"!

vimeo-video-thumbnail

About Our School

Chancellor Avenue School enspire kominote nou an pou l bay yon seri lidè ki respektye, responsab, reflechi, rezistan ki gen pouvwa pou yo chwazi pwòp chimen nan lavi.

Unique Fact

Jounen lekòl elèv Chancellor Avenue School ranpli ak yon pakèt eksperyans anrichisan ki gen ladan yo: Mizik, Art, STEM, ak Deba. *Apati ane lekòl 2022-2023 a, Preprasyon Anfans Sid (Early Childhood South) te kolabore avèk fanmi Chancellor Avenue an nan edike timoun ki gen laj ak 3 ak 4 lane yo.

School Information

 • Principal

  Kashon Lopes

 • Address

  321 Chancellor Avenue
  Newark, NJ 07112

 • Phone Number

  973-705-3870

 • Parent Liaison

  Ayana Odom
  862-231-3092

 • School Hours

  8:20 am - 3:00 pm

 • Uniform Colors

  Anwo: Ble Maren
  Anba: Kaki

 • Before School Options

  Pri: Gratis
  Klas: PK-K
  Lè Kòmansman: 7:15 AM
  Pri: Lekòl

 • After School Options

  Pri: Gratis
  Nivo: PK-8
  Lè Finisman: 5:30 PM
  Pri: Lekòl

 • School Website

Follow us on Social Media

More Information

Seats Available
Seats Available in Entry Grade last Year PK: 90 K: 120
Percentage of Applicants Who Listed This School
1st and Were Matched to this School Last Year
90%
School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
93% 23%
School Data
Average Section Size Student to Teacher Ratio Teachers with 5 or more years of experience Retention of Effective and Highly Effective Teachers Percentage of Teachers with Advanced Degrees
15 12:1 55% 84% 55%
Technology
Number of Devices 1:1

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data