• Enrollment

  59

 • School Code

  824

LaCasaDeDonPedro

La Casa De Don Pedro Head Start – First Street

Tagline

About Our School

La Casa de Don Pedro se yon sant Head Start/PreK pou preparasyon anfans. Nou gen sis salklas preskolè ansanm ak kat salklas pou timoun ki fèk ap mache ki gen yon seri pwofesè ki sètifye ansanm ak pèsonèl anseyan ki vrèman kalifye. Nou ofri yon pwogram preskolè kalite siperyè pandan tout jounen pou timoun ki gen laj 3-5 lane yo. Pwogram nou an rekonèt timoun yo vin mati nan diferan etap, epi yo soti nan divès orijin kilitirèl ak lengwistik ki diferan. Nan yon anviwònman edikatif ki anrichisan, elèv yo kapab devlope konpetans ak kapasite ki nesesè pou yo rive fè reyisit akademik. Angajman nou nan kominote nou an se aplike pratik ki apwopriye sou plan devlopman yo pou tout timoun yo nan yon anviwònman aprantisaj ki san danje epi ki bon pou sante pandan y ap grandi. Pwogram nou an founi opòtinite aprantisaj edikatif bileng ak militikiltirèl, teknoloji, pwonmnad nan chan, angajman paran ak sipò pou fanmi.

School Information

 • Site Director

  Michelle Coleman

 • Address

  202-216 First Street
  Newark, NJ 07107

 • Phone Number

  973-350-0530

 • Family Worker

  NA

 • School Hours

  8:15 am - 3:00 pm

 • Uniform Colors

  NA

 • Before School Options

  NA

 • After School Options

  NA

 • School Website

More Information

School Attendance
Average Daily Attendance Last School Year Percentage of Students Chronically Absent Last School Year
91% 32%
 • Community Partnerships

For more information on school performance, please see the NJDOE’s website: www.nj.gov/education/data